Tá Féile Ealaíne an Earagail agus Attica Audio ag tairiscint deis taifeadta agus léirithe ar bhonn cónaitheach do chúigear ealaíontóirí aonair nach bhfuil i bhfad i mbun a gceirde. Beidh deis ag na rannpháirtithe teicnící léirithe agus taifeadta a chruthú, a fhoghlaim agus a roinnt i gceann de na stiúideonna taifeadta is fearr sa tír, www.atticaaudio.ie, i gcroílár shléibhte fiáine Dhún na nGall.

Beidh an chónaitheacht seo ar siúl idir Dé Luain, 1 Iúil agus Dé hAoine, 5 Iúil 2019, agus is iad na léiritheoirí a bheidh i láthair ná Tommy McLaughlin (Villagers, SOAK) agus Rocky O’Reilly (www.rockyoreilly.com, And So I Watch You From Afar, Gary Lightbody).

Tá cead acusan atá cur fúthu i bPoblacht na hÉireann agus i dTÉ iarratas a chur isteach agus caithfidh siad

  • a bheith 18 mbliana ar an 1 Iúil 2019
  • a bheith ar fáil gach lá de chúig lá na cónaitheachta.

Gheobhaidh na hiarratasóirí a n-éireoidh leo sparánacht bheag le cuidiú leo íoc as taisteal agus lóistín i nDún na nGall. Moltar dóibh a gcarr féin a bheith acu más féidir.

Le hiarratas a chur isteach, seol litir chumhdaigh, do shonraí teagmhála agus CV, mar aon le portfóilió de do shaothar (taifeadtaí samplacha, etc.), chuig info@eaf.ie faoin 24 Bealtaine 2019.

Tuigeadh iarratasóirí nach féidir linn ábhar ar bith a chuirfear faoinár mbráid a sheoladh ar ais.

Ní thabharfar cónaitheacht ach dóibhsean a ghlacfaidh leis na téarmaí agus coinníollacha.

Earagail Arts Festival and Attica Audio are offering a new recording and production residential opportunity to 5 individual emerging artists.

The AtticAscent residential will offer participants the opportunity to collaboratively create, learn and share production and studio recording techniques at one of Ireland’s leading recording studios, www.atticaaudio.ie  in the heart of the wild Donegal hills.

The residency will take place from Monday 1st – Friday 5th July 2019, with producers Tommy McLaughlin (Villagers, SOAK) and Rocky O’Reilly www.rockyoreilly.com (And So I Watch You From Afar, Gary Lightbody)

Application is open to residents of ROI and NI and applicants should be

  • 18 years of as of 1st July 2019
  • Be available for all of the five days of the residential

Successful applicants will receive a small bursary towards the cost of travel and accommodation in Donegal. Use of your own vehicle is advisable.

To apply for AtticAscent please send a cover letter with your contact details and CV, including a portfolio of your work (demos, etc), to info@eaf.ie by 24th May 2019.

Please be advised that we cannot return any materials submitted for consideration.

Acceptance to the residential will be subject to contract and T&C.

Earagail Arts Festival is funded by Arts Council Ireland, Donegal County Council, Wild Atlantic Way and Fáilte Ireland