Trialacha ar siúl roimh Fhéile Ealaíne an Earagail i mbliana do léiriú úrnua ina mbeidh cur chuige spreagúil, nua-aimseartha i dtaca leis an damhsa Gaelach.

Tá cuireadh á thabhairt do dhamhsóirí idir 18 agus 25 a bhfuil caighdeán na gcraobhchomórtas acu iarratas a chur isteach ar áit i gceardlanna a bheidh ar siúl in Amharclann Ghaoth Dobhair ar an 13, 14 agus 15 Meitheamh 2019.

Beidh na ceardlanna seo á reáchtáil ag Na Mic Ua gCorra, ensemble nua don óige atá cruthaithe ag Éiriu, compántas damhsa Bhreandáin de Gallaí, an rinceoir agus cóiréagrafaí cáiliúil. Tá an ensemble á bhunú ag fear Ghaoth Dobhair le réamhspléachadh a thabhairt ar an 27 Iúil 2019 ar shaothar idir lámha a mbeidh idir cheol agus damhsa ann agus a chuirfear ar an stáitse ina iomláine den chéad uair le linn Fhéile Ealaíne an Earagail in 2020.

Má tá dúshlán uait, agus má tá tú sásta dul thar do dhícheall ó thaobh ealaíne de, seol CV aon leathanaigh, nasc chuig físeán ar YouTube díot féin ag damhsa (2 bhomaite ar a mhéad) agus grianghraf, faoin spriocdháta, an 24 Bealtaine 2019, chuig bdegallai@gmail.com

Trialacha: Dé Sathairn, 25 Bealtaine 2019 ag 12 meán lae.

Ceardlanna: Déardaoin, 13, Dé hAoine 14 agus Dé Sathairn 15 Meitheamh, 10am – 5pm gach lá.

Léiriú (réamhspléachadh ar shaothar idir lámha): Dé hAoine, 26 Iúil ar 8pm.

Auditions for a brand new production with an exciting and modern take on Irish dance are being held in the lead-up to this year’s Earagail Arts Festival.

Irish dancers of championship standard, aged between 18 and 25, are invited to apply to participate in workshops being held in Amharclann Gaoth Dobhair on 13th, 14th and 15th  June 2019.

The workshops will be hosted by Na Mic Ua gCorra, a new youth ensemble created by world famous Irish dancer and choreographer, Breandán de Gallaí’s Ériu Dance Company. The ensemble is being established by the Gaoth Dobhair native with the view to creating a ‘sneak preview’ performance of work in progress on 27th July 2019, leading to a new music and dance production to premiere at Earagail Arts Festival in 2020.

If you are up for a challenge, and willing to push yourself artistically, send a 1-page CV, a YouTube link of you dancing (2-mins max), and a photograph, by the closing date of 24th May 2019, to  bdegallai@gmail.com

Auditions: Saturday 25thMay 2019 at 12 noon.

Workshop Dates: Thursday 13th, Friday 14th, Saturday 15th June, from 10am – 5pm each day.

Performance (sneak preview of work in progress): Friday 26th July at 8pm.

Earagail Arts Festival is funded by Arts Council Ireland, Donegal County Council, Wild Atlantic Way and Fáilte Ireland