Brian Kennedy & Cathal Ó Searcaigh

Event Description

An evening of spoken word, music and song with Brian Kennedy and Cathal Ó Searcaigh, in the idyllic surroundings of Dámhlann an Ghleanna.

Brian Kennedy’s angelic voice and songwriting ability has carried him from Belfast’s Falls Road to Madison Square Gardens, to Ronnie Scotts and to many of the finest stages around the world.

Cathal Ó Searcaigh published his first major collection of poetry, Súile Suibhne, in 1987.  A member of Aosdána, his recent collections include An Fear Glas /The Green Man (Arlen House) and An Bhé Glas, published in 2015 by Leabhar Breac.


Brian Kennedy agus Cathal Ó Searcaigh

Event Description

Oíche airneáil ar leith, le Brian Kennedy agus Cathal Ó Searcaigh, i dtimpeallacht aoibhinn Dhámhlann an Ghleanna.

Ba iad a ghlór aingealach agus a chumas mar chumadóir amhrán, a thug Brian Kennedy ar aistear ó Bhóthar na bhFál i mBéal Feirste go dtí Gairdíní Madison Square, go Ronnie Scotts agus go stáitsí mór le rá eile ar fud an domhain.

Foilsíodh Súile Suibhne, an chéad chnuasach filíochta de chuid Chathail Uí Shearcaigh, i 1987. I measc a mbailiúchán is deireanaí uaidh, tá An Fear Glas/The Green Man, agus An Bhé Ghlas, a d’fhoilsigh Leabhar Breac in 2015.