Important Information

Exhibition Opening Friday 12th July at 8pm.

An Gailearaí presents

Islands : Coasts : Horizons

Event Description

To label island artists such as the Tory School of Painting as ‘Primitive’ is not only a misnomer but precludes the exploration of the possible indigenous nuances that mark an island artist as distinct but not necessarily Primitive. How an islander sees him/herself on this earth and in their place seems to demonstrate a possible exceptional imagination and experience. Certain artworks describe this ‘sensibility’; horizons are slightly bent, coasts are rounded, the land is flattened or stretched and the perspective can be that of a bird or have 360 degree significance or intelligence. An Gailearaí will conduct research that interrogates this theory in depth and the launch of this exhibition will begin this journey.


Important Information

Exhibition Opening Friday 12th July at 8pm.

Arna chur i láthair ag An Gailearaí

Oileáin : Cóstaí : Léaslínte

Event Description

Ní hamháin go bhfuil sé mí-oiriúnach an lipéad ‘Primitíbheach’ a úsáid i gcás Scoil Phéintéireachta Thoraí ach nuair a dhéanann muid amhlaidh teipeann orainn staidéar a dhéanamh ar na miondifríochtaí dúchasacha a fhágann gur ealaíontóir é an t-ealaíontóir oileáin a bhfuil stíl faoi leith aige/aici, fiú mura bhfuil an stíl sin primitíbheach.

Dealraíonn sé go mbíonn samhlaíocht agus taithí faoi leith i gceist sa dóigh a bhfeiceann muintir an oileáin iad féin ar an domhan seo agus ina ndúiche féin.

Tá saothair ealaíne áirithe ann a léiríonn an ‘íogaireacht’ seo: bíonn bun na spéire rud beag lúbtha, na cóstaí cruinn, an talamh cothromaithe nó sínte, agus is féidir le peirspictíocht éin a bheith i gceist nó peirspictíocht a bhfuil tábhacht nó éirim 360 céim ag baint léi.

Sa tréimhse atá romhainn, déanfar diantaighde sa Ghailearaí maidir leis an teoiric seo agus cuirfear tús leis an turas le seoladh an taispeántais seo.