Arna chur i láthair ag An Gailearaí presents

Lacuna - Kate Nolan

Event Description

Lacuna is a photographic and audio/visual installation on the border village of Pettigo, County Donegal. Flowing through the centre of the village the River Termon, spanned by three bridges, marks the physical border between County Donegal, in the Republic of Ireland and County Fermanagh, in Northern Ireland. Where the river narrows you can step across into another country, often without realising.  Kate Nolan collaborated with young people from Pettigo to explore the notion of the border as a place in flux. The exhibition weaves together still and moving images, recorded stories and a commissioned score by Gavin O’Brien to evoke the tangible and intangible, natural and constructed nature of the border. ‘Lacuna’ is presented in partnership with Gallery of Photography Ireland.

Exhibition Opening Sunday 8th July at 7.00pm


Arna chur i láthair ag An Gailearaí presents

Lacuna - Kate Nolan

Event Description

Is súiteán grianghrafadóireachta agus closamhairc é ‘Lacuna’ faoi shráidbhaile Phaiteagó, Contae Dhún na nGall. Tá an Tearmann, abhainn a bhfuil trí dhroichead uirthi agus ar teorainn fhisiciúil í idir Contae Dhún na nGall sa Phoblacht agus Contae Fhear Manach i dTuaisceart Éireann, ag rith trí lár an tsráidbhaile. Sna háiteanna a bhfuil an abhainn cúng, thig leat siúl trasna go tír eile i ngan fhios duit féin. Chuaigh Kate Nolan i gcomhar le daoine óga ó Phaiteagó le hiniúchadh a dhéanamh ar an nóisean gur áit a bhíonn ag síorathrú í an teorainn. Sa taispeántas seo, tá meascán le fáil d’íomhánna socra agus gluaisteacha, scéalta taifeadta agus scór coimisiúnaithe ó Gavin O’Brien chun nithe inbhraite agus dobhraite a chur i gcuimhne dúinn, le cois na ngnéithe nádúrtha agus tógtha a bhaineann leis an teorainn. Tá ‘Lacuna’ á chur i láthair i gcomhar le Gailearaí Grianghrafadóireachta na hÉireann.

An taispeántas á oscailt Dé Domhnaigh, 8 Iúil ar 7.00pm